Stotteren

  Stotteren

  Grote aantallen mensen in Nederland leven met een soortement handicap of ziekte die hun leven net wat zwaarder en ingewikkelder maakt dan dat van andere mensen. Niet al deze beperkingen zijn even zichtbaar. Zo kun je aan iemand niet zien dat hij of zij doof is. Een onzichtbare beperking leidt tot onbegrip bij veel medemensen, omdat de persoon in kwestie ‘zo normaal is’. Dit zijn bekrompen redeneringen, die het vormen van begrip voor de situatie van de ander niet bevorderen. Stotteren is een voorbeeld van een eigenschap die voor degenen die er last van heeft erg vervelend kan zijn. Het werkt stuitend in sociale situaties en beneemt de spreker het vloeiende en moeiteloze uitdrukkingsvermogen dat zijn medemensen allemaal wel lijken te bezitten. Stotteren leidt daarom in veel gevallen tot gevoelens van onzekerheid, onmacht en onvermogen. Stotteren komt regelmatig voor bij jonge kinderen, die pas een paar jaar praten en snel verlegen zijn. Vele van hen groeien hier in de loop der tijd overheen, maar een aantal blijft ook op latere leeftijd last hebben van het verbale uitdrukkingsvermogen. Voor deze mensen is het bijna onmogelijk om met een goed gevoel een openbare functie te bekleden, bijvoorbeeld, ook al liggen hun overige talenten helemaal op dat gebied. Stotteren belemmert mensen zo in hun professionele en sociale ontwikkeling. Men kan vaak nog wel overweg met mensen die lichtjes of slechts af en toe stotteren, maar hevige stotteraars kunnen op maar weinig sympathie en geduld rekenen. Dit is natuurlijk al een eeuwenoud probleem en al sinds er sjamanen, dokters en kwakzalvers bestaan is er gezocht naar een werkende remedie tegen stotteren. Door de eeuwen heen zijn er heel wat methodes ontwikkeld, die de stotteraar kunnen leren meer ontspannen te spreken. Elke methode heeft weer een andere benadering en de één werkt beter dan de andere. In de laatste eeuw is er echter aanzienlijke vooruitgang geboekt wat betreft het verhelpen van stotteren.

  Wat u kunt doen tegen stotteren

  Men herinnert zich misschien de film the King’s Speech, waarin Colin Firth koning George VI van Engeland vertolkte. Deze vorst had moeite zich verbaal vloeiend uit te drukken, wat een groot probleem werd toen hij speeches moest houden in zijn functie als Britse prins en later koning. Na talloze nutteloze methodes te hebben geprobeerd (waaronder het oprekken van de mondholte en het trainen van de lippen en tong door twaalf knikkers in zijn mond te nemen), belandde George VI bij een Australische arts, die hem dankzij gerichte trainingen op uiteenlopende terreinen het zelfvertrouwen in zijn eigen uitdrukkingsvermogen wist terug te geven. Het stotteren zou nooit helemaal verdwijnen, maar het werd handelbaarder gemaakt, dankzij de aanpak van deze Australische dokter. Nog effectiever blijkt de Del Ferro-methode. Deze bestaat sinds 1978 en blijkt een zeer gerichte, praktische aanpak die zich wetenschappelijk laat onderbouwen. Door goed te kijken naar wat er fysiek gebeurt tijdens het stotteren, heeft Del Ferro een benadering kunnen formuleren die precies deze fysieke symptomen aanpakt. U merkt bijzonder snel resultaat. De Del Ferro-methode kenmerkt zich door de volgende eigenschappen:

  • doelgerichte middenriftraining
  • vergoed door de zorgverzekeraar
  • internationaal gerenommeerd
  • verschillende soorten cursussen
  • Duits-, Engels- en Nederlandstalige cursussen
  • bespreken van angstverschijnselen bij het spreken
  • zelfreflectie door middel van videomateriaal

  Nu deze methode ongeveer 35 jaar bestaat, is het een nog betrouwbaardere wijze geworden om spreekangst of stotteren aan te pakken. Het gaat om concentratie, focus, controle over het eigen lichaam en het zelfvertrouwen om luid en duidelijk te spreken. De website van Del Ferro staat vol met reacties van dankbare cursisten, die hun spreekangst hebben weten te overwinnen. Wat heeft de Del Ferro-methode dat eerdere en andere benaderingen niet hebben? Oftewel: wat is het geheim achter het succes van de Del Ferro-methode?

  Wetenschappelijk onderbouwde methode

  Toen Del Ferro deze benadering 35 jaar geleden voorstelde, is een enthousiaste neuroloog ermee aan de haal gegaan. Deze J.C.J. van Hemert besloot na te gaan of de Del Ferro-methode op fysiek waarneembare aspecten berustte. Hij vond dat een stuiptrekkend middenrif een belangrijke oorzaak is van stotteren. Deze stuiptrekkingen zorgen er namelijk voor dat de luchtstroom van de longen, langs de stembanden naar buiten hapert, waardoor geluiden hakkelend worden gevormd en woorden moeilijk kunnen worden uitgesproken. Wie erin slaagt de controle over het middenrif en de stembanden te houden, kan het stotteren overwinnen. Dit principe vormt de basis van Del Ferro’s benadering. Omdat het bij stotteren gaat om spieren met een eigen wil, komt het erop aan controle uit te oefenen over deze spieren. Elk soort spier is te trainen, zo ook de middenrifspieren, de stembanden en de overige spieren die betrokken zijn bij de ademhaling en bij het spreken. Zo leren mensen die uit zichzelf niet bewust met deze spieren (kunnen) omgaan, manieren om controle uit te oefenen over deze lichaamsdelen. Stotteren is dus aan te pakken door middel van een goed onderbouwde therapie, die zowel een bijzonder fysieke als een psychologische component in zich draagt. Toch is het belangrijk om te begrijpen dat stotteren een zware belemmering vormt voor sommige mensen in het dagelijks leven. Begrip leren opbrengen voor mensen met een beperking of voor mensen die een heel andere levenservaring hebben dan uzelf is van levensbelang voor sociale cohesie. De oplossing voor het stotterprobleem is dus niet alleen de verantwoordelijkheid van de stotteraar, maar net zo goed van de luisteraar. Voor veel stotteraars is alleen al het feit dat er aandacht is voor en geduld is met de beperking een grote hulp.